Dofinansowanie z budżetu miasta Górowo Iławeckie starego pieca węglowego

Ogłoszenia

Dofinansowanie z budżetu
miasta Górowo Iławeckie

Nasz samorząd w 2018 r. dofinansowuje wymianę
starego pieca węglowego na nowy proekologiczny
opalany biomasą o mocy do 50 kW w wysokości 10%
realizowanej inwestycji, nie więcej niż 3 000 zł brutto.

Wnioski o dotację na wymianę pieca składa
się do Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie
do dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZaB_cznik Nr 1

ZaB_cznik Nr 2

ZaB_cznik Nr 3

ZaB_cznik Nr 4

ZaB_cznik Nr 5

Pozostałą część kosztów zakupu nowego pieca
można pokryć z pożyczki użyczonej przez WFOŚiGW,
którą pracownicy urzędu pomogą Państwu uzyskać.

Dofinansowanie dla budynków mieszkalnych
w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie w ramach programu Ewa plus

90% kosztów w formie pożyczki, której oprocentowanie
wynosi 2% w skali roku do zakupu i instalacji źródeł ciepła
opalanych biomasą dla budynków mieszkalnych.

10% wartości udzielonej pożyczki może podlegać umorzeniu

Dofinansowanie można uzyskać na:
• zakup pieca mocy instalacji do 50 kW,
• kotły z automatycznym lub ręcznym zasilaniem
w paliwo
• kotły muszą posiadać nominalną sprawność przemiany
energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania
klasy 5 określone w normie PN-EN 303-5 lub
równoważnej
• demontaż i likwidację starego pieca
• zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji
• dostosowanej do współpracy z instalacjami
odbiorczymi budynku
• zakup i montaż do urządzeń magazynowania ciepła
(w tym zasobniki ciepła)
• licznik ciepła
• koszty projektów technicznych i innych dokumentów
jeśli są niezbędne
• roboty budowlane w obrębie pomieszczeń źródła ciepła
(remont kotłowni, magazynu paliwa)

 

Więcej o programie EWA plus w zakładce program priorytetowy Ewa plus:

http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/

lub u Doradcy energetycznego pod numerem telefonu: 512 843 783

Podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej
Przyłącze do Państwa domu
bezpłatnie wykona
spółka „EWIX”
ul. Armii Krajowej 7
tel. (89) 76 11 123

Dodaj komentarz