Informacja - zaproszenie na bezpłatne komputerowe badanie wzroku