Kierownictwo Urzędu

Burmistrz Miasta

Jacek Przemysław Kostka

tel. 89 7627020

Sekretarz Miasta

Andrzej Worobiec

tel. 89 7627035

Skarbnik Miasta

Edyta Jarmoluk

tel. 89 7627023