Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu:

Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej

 

Cel projektu:

Wzrost liczby ludności korzystającej z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w województwie

 

Beneficjent:

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim, zlokalizowanego przy ul. Tadeusz Kościuszki 26. Modernizacja budynku obejmuje prace ogólnobudowlane oraz wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu: branża architektoniczna i konstrukcyjna, w tym rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu, modernizacja budynku ośrodka kultury (m.in. magazyn książek, pomieszczenie gospodarcze i magazynki związane z utrzymaniem zasobów bibliotecznych i ekspozycyjnych, scena, sala widowiskowa, pracownia – zaplecze sceny, punkt informacji o ofercie kult. i turystycznej, sale czytelni), dwie zewnętrzne platformy windowe wraz z wyposażeniem w tym system nagłośnienia.

 

Wartość projektu: 4 964 581,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 359 593,04 zł