O GÓROWIE IŁAWECKIM

Miasto Górowo Iławeckie położone jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie bartoszyckim. Obszar administracyjny miasta otacza teren gminy wiejskiej Górowo Iławeckie, który sąsiaduje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Przygraniczne położenie ma duże znaczenie dla rozwoju miasta, zarówno ze względów geopolitycznych jako granicy NATO – Rosja, jak i ze względów gospodarczych wymiany i współpracy gospodarczej między Polską i Rosją.

Podstawowe dane statystyczne (11.2018 r.):

 • Liczba ludności: w powiecie bartoszyckim – 58 435, w mieście Górowo Iławeckie – 4 021;
 • Liczba ludności w wieku produkcyjnym: w powiecie – 36 649, w mieście – 2 460;
 • Liczba osób pracujących: w powiecie – 8 660, w mieście – 683;
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie bartoszyckim wynosi 3 637,30 PLN;
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 4 273, w mieście – 290;
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: w powiecie 11,7%, w mieście – 11,8%;
 • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie bartoszyckim – 20,6%.

Dostępność komunikacyjna

Odległości:

 1. do najważniejszych ośrodków miejskich:
  • Olsztyn – 68,7 km
  • Gdańsk – 156 km,
  • Warszawa – 282 km,
 2. do najbliższych lotnisk:
  • Szymany – 123 km,
  • Gdańsk – 175 km,
  • Warszawa – 292 km.
 3. do najbliższego portu:
  • Elbląg – 94 km,
  • do najbliższego przejścia granicznego:
  • Bezledy – 16 km,
 4. do ważnych ośrodków województwa:
  • Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 70 km,
  • Starostwo Powiatowe w Bartoszyce – 23 km.

Mapa google maps z zaznaczonym terenem Miasta i kierunkami do najważniejszych ośrodków miejskich

Gospodarka

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 • budowlany
 • drzewny
 • spożywczy

Zaufali nam:

 • Nova Mazur Design Sp. z o.o., Polska, branża meblowa
 • Parmet Sp. z o.o., Polska, obróbka metali
 • „Sofa” s.c., Polska, handel,

Edukacja

Na terenie powiatu znajdują się licea ogólnokształcące, technika, szkoły zawodowe i szkoły policealne.

Instytucje wspierające inwestora

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/
 • Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl
 • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach http://bartoszyce.praca.gov.pl/

Instytucje okołobiznesowe w gminie

Stowarzyszenia

 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Górowo Iławeckie

Inkubatory przedsiębiorczości

 • Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach

Usługi tłumaczeniowe, w tym tłumaczenia przysięgłe

 • Lubomira Tchórz

Kancelarie prawne, w tym kancelarie notarialne i radców prawnych

 • Dańko Marek Ul. Starzyńskiego 3, 11-200 Bartoszyce, Tel. 89 761 05 79
 • Gieglis Justyna Ul. Bema 8/10, 11-200 Bartoszyce , Tel. 89 762 20 24
 • Jarocki Janusz Ul. Warszawska 6A, 11-200 Bartoszyce, Tel. 89 762 64 47
 • Krasuska Marianna Ul. Żeromskiego 32, 11-200 Bartoszyce
 • Krzyszkowska-Krawczyk Agnieszka Ul. Warszawska 8/1, 11-200 Bartoszyce, Tel. 89 762 67 94
 • Leszkiewicz Halina UL. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, Tel. 89 762 29 28
 • Misiarz Wacław Ul. Warszawska 10/1, 11-200 Bartoszyce, Tel 89 762 25 38
 • Pasławska Emilia Ul. Piłsudskiego 5A/2, 11-200 Bartoszyce
 • Wojciechowski Wojciech Ul. Kętrzyńska 5, 11-200 Bartoszyce, Tel. 536 252 520
 • Żytko Jarosław Ul. Kętrzyńska 5/4, 11-200 Bartoszyce, Tel. 605 892 469