DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W GÓROWIE IŁAWECKIM?

Atuty lokalizacji Górowa Iławeckiego:

 • Niewielka odległość miasta od przejścia granicznego w Bezledach;
 • Walory krajobrazowe i krajoznawcze miasta, a w szczególności Starego Miasta, doliny rzeki Młynówki i wysokiej jakości środowiska przyrodniczego;
 • Wielonarodowościowa struktura społeczna mieszkańców – Polaków, Ukraińców i Niemców – zgodnie współdziałających, otwartych na świat i przyjaznych przybyszom;
 • Aktywna działalność społeczności lokalnej i współpraca w skali europejskiej;
 • Silny ośrodek szkolnictwa o znaczeniu ponadregionalnym;
 • Ośrodek usług medycznych o znaczeniu regionalnym (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny);
 • Walory krajobrazowe i krajoznawcze okolic miasta oraz niewielka odległość od innych atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie.

Na terenie miasta znajdują się następujące zabytki:

 • Ratusz i centrum miasta z zachowaną średniowieczną siatką ulic i budynkami z połowy XIX wieku
 • Cerkiew ( dawny średniowieczny kościół ewangelicki)
 • Muzeum Gazownictwa
 • Cmentarz Żydowski