O tym jak nauczyć się efektywnie, świadomie korzystać z nowych technologii, w domu, w pracy, a także o tym jak nauczyć tego nasze dzieci i młodzież, mogliśmy się dowiedzieć w czwartek, tj. 16 listopada, od dr-a Macieja Dębskiego, socjologa problemów społecznych i edukatora społecznego, wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego.

Ten wyjątkowy gość, spotkał się z rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół i przedszkola,  pracownikami MOPS-u jak również innymi osobami zainteresowanymi problemem e-uzależnień. Przedstawił problem wpływu nowych technologii komputerowych na postępowanie i zachowanie się młodego pokolenia ale również na osoby dorosłe.

Wskazał dobre praktyki  świadomego uczenia się wykorzystywania potencjału zarówno nowych technologii  jak i nowych mediów, tak aby były dobrymi wartościami w naszym życiu i aby wspierały nas w rozwoju, a nie stawały się tylko nałogiem, który może zniszczyć nasze relacje bądź destabilizować środowisko szkoły czy też rodziny.

Wykład odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim.

Roman Petrecki