W związku z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i lokali usługowych czy budynków użyteczności publicznej.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18, (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) oraz na stronie BIP- http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/?id=172302
Przesłanie danych jest obowiązkowe.

Dodatkowe informacje na temat CEEB dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq