” W ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i

Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia

2023r. o godz. 17 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.”