Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem prac nad sporządzeniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030, informuję, iż w dniu 28 lipca 2021 roku (tj. środa) o godzinie 16:00 w Ośrodku Kultury w Górowie Iławeckim (ul. Kościuszki 26, sala widowiskowa) odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentu Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, będącego wstępem do opracowania Strategii.

Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron Miasta Górowo Iławeckie, określenie potrzeb i oczekiwań w obszarach wymagających wsparcia oraz niezbędnych przedsięwzięć.
Serdecznie zapraszam mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych do uczestnictwa w spotkaniu.

/-/ Jacek Przemysław Kostka
Burmistrz Górowa Iławeckiego