Kaczy Staw jest sztucznym zbiornikiem i został założony jako element systemu zaopatrywania miasta Landsberg w wodę. Wcześniej na tym terenie rósł las, czego dowodem były potężne pnie drzew jakie odkryto w 1814 roku, kiedy to w wyniku zniszczenia tamy, uszła z niego woda. Zniszczeniu uległo wtedy kilka domów przy Mehlsacker Strasse (obecnie ul. Kardynała Wyszyńskiego)

W 1848 roku inspektor budowlany Bertram z Braunsbergu napisał w swoim raporcie, że „Woda do miasta płynie 1/8 mili rowem, na końcu którego znajduje się fontanna dziecięca (?) położona 1000 stóp od miasta. Powierzchnia stawu wynosi 20 akrów.”

W niektórych miejscach staw miał 18 stóp głębokości, ale poza tym był bardzo płytki. Ze wspomnianej studni woda płynęła rurą z drewna i zasilała trzy studnie w mieście.

12 lipca 1820 roku w stawie utopił się szewc Friedrich Fischer, jego ciało znaleziono dopiero 20 lipca. W 1876 roku nad stawem istniało już kąpielisko, w którym utonął syn słodowara Augusta Schulza, Carl Schulz.

W kronice miasta Landsberg odnotowano na stronie 46-tej, iż w 1868 roku stolarz Knobelsdorf zbudował nowy upust wody. Stary miał tylko 16 lat, nowy powinien wytrzymać co najmniej 50 lat.

W 1921 roku zbudowano na kąpielisku łazienki. Trzypiętrową wieżę do skoków zbudowano w 1930 roku, a w 1934 nastąpiła dalsza rozbudowa obiektów kąpielowych. Nadzór nad kąpieliskiem sprawowała Pani Stenzel. Pewnego razu w celach promocyjnych wrzucono do wody butelki z oranżadą z fabryki Sprudla, po które nurkowali goście kąpieliska.

W 1942 roku ówczesny burmistrz Bernhard Blaedtke zanotował w swoim dzienniku dane na temat kąpieliska. W tym roku sezon kąpielowy rozpoczął się 1 czerwca, zakończył zaś 14 września. Karnet pływacki dla całej rodziny kosztował 6 marek, karnet dla jednej osoby 3 marki, zaś dla małżeństwa 5 marek, dla uczniów 1,5 marki. W sezonie tym z kąpieliska skorzystało ogółem 5062 osoby, przychody wyniosły 641,95 marek.

Sezon kąpielowy w 1943 roku został rozpoczęty 26 maja i trwał do końca sierpnia. Z kąpieliska skorzystało 9446 osób, w tym 1459 żołnierzy. Przychody wyniosły 1049,80 marek. Po odjęciu kosztów dochód wyniósł 506,21 marek. Działalność kąpielowa w 1944 trwała od 28 maja do 7 września, przychody wyniosły 2060,95 marek.

Kaczy Staw był również użytkowany przez miasto jako staw rybny, dlatego w dniu 6 maja 1938 roku wpuszczono do niego narybek dostarczony przez firmę Zenmer. Aby poprawić jakość wody dla celów hodowlanych w Stawie Garncarskim zbudowano łączący go z Kaczym Stawem cementowy rurociąg.